เซาท์แฮมตันได้รับฉายา : The Saints), นักบุญแดนใต้ (ฉายาในประเทศไทย)